Visie

De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten van een afstand kunnen bekijken, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen.

handelt niet impulsief, maar denkt na over de mogelijke gevolgen
verzamelt veel informatie en is nieuwsgierig
beschikt over veel cognitieve capaciteiten
laat veel ideeën toe en wijst deze niet direct af op haalbaarheid
haalt de grote lijn uit informatie

heeft op basis van maatschappelijke ontwikkelingen een beeld van de richting waarin het eigen vakgebied zich zal ontwikkelen
neemt de tijd om over het eigen vakgebied te reflecteren en brainstormen
staat open voor ongewone en gedurfde ideeën over de toepassingen van het eigen vakgebied
voorziet de gevolgen van de ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen vakgebied of de functie
richt zich op innovatie en experimenteert daarmee

stelt traditionele werkwijzen ter discussie en komt met vernieuwende producten en benaderingen
communiceert in hoofdlijnen en verliest zich niet in details
stijgt boven de operationele gang van zaken uit en neemt afstand van de dagelijkse gang van zaken
zoekt naar mensen met vernieuwende ideeën en ongewone stellingnames
herkent vernieuwende ideeën in het eigen team en verbindt deze met elkaar

combineert verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen met elkaar tot een geïntegreerd toekomstbeeld
ziet kansen en openingen voor de eigen organisatie die anderen (nog) niet zien en draagt deze uit
onderkent de nationale en internationale trends en ontwikkelingen al in een vroeg stadium en ziet de gevolgen voor de eigen organisatie
integreert de ontwikkelingen in verschillende disciplines met elkaar tot een nieuw concept
is in staat om op basis van geringe informatie een sprong vooruit in de eigen gedachten te maken
stelt zaken voor die niemand nog voor mogelijk had geacht

Visie is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Afwisseling en Onafhankelijk denken & handelen hoog (7, 8, 9) gescoord wordt. Daarnaast zijn voor de ontwikkelbaarheid van deze competentie de cognitieve capaciteiten van belang, hoe hoger deze zijn, hoe makkelijker visie ontwikkeld kan worden.

Wat is uw mening over de toekomst in uw vak? Wat betekent dat concreet voor uw organisatie? Welke mogelijkheden en bedreigingen levert dit juist voor u op?
Wat verstaat u onder het hebben van een visie? Waaraan moet een visie volgens u voldoen?
Op welke wijze neemt u afstand van de dagelijkse praktijk om de richting voor de toekomst te bepalen?
Welke ontwikkelingen bedreigen uw organisatie de komende tijd?
Welke ontwikkelingen werken de komende tijd juist in het voordeel van uw organisatie?

Betrek uzelf actief bij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen.
Baseer uw visie op feitenkennis.
Praat met mensen die creatieve ideeën hebben en borduur hierop voort.
Betrek de dagelijkse politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op uw eigen organisatie.

Adviseer uw kandidaat 360° feedback te vragen aan medewerkers of collega’s over de manier waarop zij zijn visie ervaren. Wat merken zij ervan, wat vinden zij goed gaan en wat zijn eventuele ontwikkelpunten? Bespreek het rapport met hem.
Fantaseer samen met uw kandidaat over de toekomst. Bouw geen beperkingen in, alles mag en kan gezegd worden, hoe vreemd het ook lijkt.
Zorg dat uw kandidaat een aantal grote problemen benoemt op zijn werk. Laat hem vervolgens na denken over oorzaken en mogelijke oplossingen voor elk probleem. Belangrijk is om de oplossing te zien in termen van haalbaarheid.
Vraag uw kandidaat welke richting zijn afdeling of organisatie op zou moeten om toekomstige problemen het hoofd te bieden. Hoe zou hij hier persoonlijk een bijdrage aan kunnen leveren?
Copyright © TMA Method 1999-2023
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update